Kjønnsnøytralt vern av barn mot omskjæring

Vi ber om at alle må få en grunnleggende rett til å bestemme over, eie og forvalte egen kropp. Alle uansett alder, kjønn eller tilhørighet til en gruppe må gis de samme rettigheter til kroppslig autonomi i tråd med likeverdsprinsipper som universelle menneskerettigheter, barnekonvensjonen, likhet for loven og medisinsk etikk. Vi ber om at alle … Les mer

Det er opp til oss

Alle mennesker som har levd og lever i dag har blitt født hjelpeløse til verden. Vi har alle vært helt avhengige av i alle fall et minimum av omsorg og handlinger fra andre for å overleve. Gjennom historien vår har mennesker utviklet mange ulike praksiser og skikker som man har trodd er viktige og nødvendige … Les mer