Fagpersoner om omskjæring

På denne siden vil vi samle fakta om forhuden og dens mange funksjoner, hva omskjæring er og innebærer av konsekvenser og risikoer, samt ulike fagpersoners syn på omskjæring.

Professor Ryan McAllister sin forelesning «The Elephant in the Hospital» er en fin start på et dypdykk i temaet omskjæring av gutter:

Organisasjoner og fagpersoner for aldersgrense

Her er en oversikt over ulike foreninger som vil verne gutter mot omskjæring inntil de er modne nok til å kunne selv ønske seg og forstå konsekvenser og risikoer ved omskjæring på kort og lang sikt, og være samtykkekompetente.

I Felles uttalelse fra de nordiske barneombudene og barnemedisinske eksperter om omskjæring av gutter i 2013, skriver følgende under:

 • Anne Lindboe, barneombud Norge
 • Fredrik Malmberg, barneombudsmann Sverige
 • Maria Kaisa Aula, barnombudsmann Finland
 • Per Larsen, formand for Børnerådet Danmark
 • Margrét Maria Sigurðardottir, ombudsmadur barna Island
 • Aaja Chemnitz Larsen, børnetalsperson Grønland
 • Hans Skari, leder for Barnekirurgisk forening Norge
 • Trond Markestad, professor, leder for Rådet for legeetikk Norge
 • Jan Petter Odden, leder av Norsk Barnelegeforening Norge
 • Kirsti Egge Haugstad, Norsk barnesykepleierforbund Norge
 • Lise Janne Wang, ved Landsgruppen av helsesøstre Norge
 • Olle Söder, professor i pediatri ved Karolinska, leder for den svenske barnelegeforeningen
 • Gunnar Gøthberg, dosent, svensk barnekirurgisk forening Sverige
 • Ingólfur Einarsson, President of The Icelandic Pediatric Society Iceland
 • Þráinn Rósmundsson, yfirlæknir barnaskurðlækninga, Fulltrúi barnaskurðlækningafélags Íslands, Barnaspitala Hringsins
 • Ragnar Bjarnason, prófessor, yfirlæknir barnalækninga, Barnaspitala Hringsins Landspítali

Det mannlige kjønnsorgan

Amerikanske Marilyn Milos, sykepleier, forfatter, og nå med i Intact America, forteller godt (på engelsk) om forhudens anatomi og funksjoner i denne videoen:

Om traumer

Psykiater Richard Schwartzman forteller om sine erfaringer med å være omskåret og å selv ha skåret om en gutt, og hvordan tidlige traumer ofte er varige. Han forteller om at tidlige traumer tidlig i livet er de mest alvorlige og skadelige fordi små barn ikke har noen forsvarsmeknismer og mangler perspektiv på alt mulig:

«Omskjæring er et traume.» sa psykolog Ronald Goldman under den historiske høringen i Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) 28. januar 2014. «Som jøde og psykolog forstår jeg stresset som religiøse samfunn føler i forbindelse med spørsmål om omskjæring. Jeg reiser disse spørsmålene av dyp omsorg og medfølelse for samfunnet vårt generelt, og våre mannlige spedbarn spesielt. Vi påfører skade ved omskjæring, og opprettholdelsen av denne skadelige praksisen er av langt større bekymring enn ubehaget ved å konfrontere omskjæringspraksisen. Mange jøder som ikke skjærer om guttene sine i Nord-Amerika, Sør-Amerika, Europa og Israel støtter dette synet.»:

Om kjønnssykdommer og HIV

Kort fortalt så må alle praktisere sikker sex og beskytte seg og sine seksualpartnere mot kjønnssykdommer og HIV på akkurat samme måte om man er intakt eller omskåret.

Bioetiker Brian David Earp om omskjæring som ledd i kampen mot HIV/AIDS (kun i afrikanske land):

Les også om dette på bloggen hans hos University of Oxford.

Et nytt studie fra 2022 viser at omskjæring som ledd i kampen mot HIV ikke har betydning, og kankje også virker mot sin hensikt, slik berørte klagere melder om, og Brian D. Earp varsler om.

Menn som har latt seg skille fra forhuden sin i den tro at det vil beskytte dem mot HIV, vil jo ofte tro at de da ikke trenger å bruke kondom lenger. Bruk av kondom setter ned følsomheten noe, og omskjæring enda mer, så å bruke kondom når man har latt seg skjære om i den tro at det vil beskytte mot HIV, er ofte ikke noe mennene ønsker. Her forteller en prostituert, HIV-smittet mor om nettopp dette. Alle knappe helseressurser mot HIV og AIDS bør brukes på kondomer og medisiner som for eksempel PEP og PrEP, og annen forskning.