HIV

HIV/AIDS har tatt mange liv og redusert mange sin livskvalitet alvorlig, både for de smittede selv og deres nære og kjære. Frykten for HIV og lite kunnskap om hvordan HIV smittet, gjorde dessuten at mange led ved at de ble utstøtt. Med forskning og økt kunnskap vet vi at HIV-smittede kan leve gode, mest vanlige liv sammen med sine kjære og ta del i samfunnet mest på lik linje med andre om de får riktige medisiner og hjelp. Les mer om hvordan HIV smitter og ikke smitter hos HIV Norge.

Men, er omskårne gutter og menn beskyttet mot HIV?

«Skjær deg om og bruk kondom», står det på en plakat i forbindelse med amerikanske organisasjoner som PEPFAR sin omskjæringskampanje som har skåret om rundt 27,7 millioner afrikanske gutter og menn under påstand om at de som ikke har forhuden sin er mer beskyttet mot HIV. UN AIDS fremmer og gjennomfører også omskjæring av afrikanske gutter og menn som ledd i kampen mot HIV.

En farlig myte og mange berørte klagere og varslere

Dette er en fatal ironi, skrev bioetiker Brian D. Earp i 2012 på bloggen sin hos University of Oxford, og forklarer hvorfor omskjæring som ledd i kampen mot HIV kan virke mot sin hensikt.

Et nytt studie fra Sør-Afrika i 2022 viser at omskjæring som ledd i kampen mot HIV ikke har betydning, og kanskje også virker mot sin hensikt, slik mange berørte klagere har meldt om, og Brian D. Earp varslet om. Et nytt, stort og langvarig studie i Danmark og ett i Kanada fra 2022 viser det samme, at omskjæring ikke beskytter mot HIV. Om man ser på store befolkninger som USA og Europa, ser man også at antallet som rammes av HIV/AIDS, samt andre kjønnssykdommer er mye høyere i USA hvor det å være omskåret har vært normen for menn, sammenlignet med befolkningen i Europa.

I denne videoen forteller Jay Mjinga om hvordan han og bestevennen hans, Mike, lot seg skjære om i den tro at de ville bli (bedre) beskyttet mot HIV. Etter at de ble omskåret praktiserte de usikker sex uten kondom, og Mike ble smittet av HIV. Mike var så traumatisert av det at han dessverre tok sitt eget liv. Jay deler også tanker om mørketall og at mange antagelig ikke føler for å snakke om dette og lider i stillhet. Og hva med de som fortsetter å ha ubeskyttet sex i den tro at de ikke vil få eller spre viruset?

I tillegg til likeverdig vern av barn mot omskjæring ved lov, ber vi om økt innsats i samfunnet for å bekjempe myter om fordeler ved omskjæring, spesielt den farlige myten om at omskårne menn ikke blir, eller har redusert sjanse for å bli, smittet eller å smitte sine seksualpartnere med HIV.

Du kan også lytte til bioetiker Brian David Earp om omskjæring som ledd i kampen mot HIV/AIDS – men kun i afrikanske land(!) her:

«Få deg skåret om – men fortsett med kondom!»

Menn som har latt seg skille fra forhuden sin i den tro at det vil beskytte dem mot HIV, vil ofte tro at de ikke trenger å bruke kondom lenger. Legg merke til at omskjæringskampanjene ber om at de som får skåret bort forhuden må fortsette å bruke kondom akkurat som da de var intakte. Men hvorfor bli av med forhuden da?

Bruk av kondom setter ned følsomheten noe, og omskjæring enda mer, så å bruke kondom når man har latt seg skjære om i den tro at det vil beskytte mot HIV, er ofte ikke noe menn ønsker. Her forteller en prostituert, HIV-smittet mor med sin lille HIV-smittede sønn på fanget, om nettopp dette:

Dersom engelsk teksting ikke vises her, kan du åpne videoen inne på YouTube og slå den på.

Vi må satse på det trygge og effektive

Det finnes medisiner som PEP og PrEP som forhindrer overføring av hivviruset. PEP kan tas etter at man har vært i en risikosituasjon og PrEP tas på forhånd, før en risikosituasjon, for å forebygge en eventuell infeksjon. Det er slikt som er effektivt mot HIV, som vi sammen med effektive, enkle tiltak som bruk av kondomer må bruke våre alltid knappe helseressurser på. Ikke fjerning av gutters og menns forhud.

I Norge gis personer som er utsatte for høyere risiko for å få HIV medisiner som PEP og PrEP. Medisinene finnes, så hvorfor satses det ikke på å tilby dem heller enn på masseomskjæring mot HIV – såkalt VMMC, voluntary, medical, male circumcision – frivillig, medisinsk, mannlig omskjæring – til afrikanere med behov for slike medisiner?

Hva hadde skjedd om noen gikk inn for omskjæring som forebygging mot HIV-smitte i Norge? Hvorfor får omskjæringskampanjene mot HIV i afrikanske land pågå?

Jenter og kvinner har også tørre, ytre og fuktige, indre hudstrukturer og hudfolder, slik gutter og menns forhud har. Riktig bruk av kondomer beskytter alle uansett kjønn mot smittsomme kjønnssykdommer, samt uønsket graviditet. HPV-virus som kan føre til utvikling av kreft finnes også hos begge kjønn. Vi kan beskytte oss ganske godt mot det ved hjelp av kondomer og vaksiner.

Hvorfor lyttes ikke berørte klagere til?

Nær hundre vitnemål fra afrikanske berørte klagere er samlet og prentert på videoe av The VMMC Experience Project. De forteller for eksempel om gutter som har dødd, om gutter med alvorlige infeksjoner, nekrotiserende vev som gjør at de mister penis og nær livet, om at de selv eller andre har blitt omskåret for å oppnå beskyttelse mot HIV, men likevel har fått HIV, om andre de kjenner som har blitt omskåret rituelt på grunn av tro eller tradisjon, og som likevel har fått AIDS, og også generelt om ulike typiske plager og smerter omskårne ofte har.

Om du bryr deg om folkehelse, menneskerettigheter og bekjempelse av HIV, så ber vi deg se noen av dem.

Tenk også over hvordan mange kan tape tillit til viktige og effektive andre (vestlige) tiltak for folkehelsen når de opplever alt dette fæle og alvorlige angående omskjæring mot HIV. Tillit tar tid å bygge opp, og kan gå tapt veldig fort. Noen mener også at amerikanere/vesten har startet disse omskjæringskampanjene av afrikanere med onde, ikke gode, hensikter.

Det meldes fra berørte klagere og media om at omskjæring mot HIV både virker mot sin hensikt, og at flere har både mistet livet eller blitt alvorlig og livsvarig skadet av omskjæringskampanjen. Noen som står bak slike kampanjer har i senere tid av den grunn gått bort fra å skjære om gutter under 15 år.

Det er altfor sent å være føre vare når det kommer til omskjæringskampanjene mot HIV som opprinnelig bygger på tre små og sterkt kritiserte studier. Nå må vi gjøre det vi kan for å stanse omskjæring mot HIV, bekjempe den farlige myten om at omskårne er beskyttet mot å få eller spre HIV, og rette opp det som om mulig kan rettes opp.

Vi må alltid søke å være føre vare og aktsomme med tanke på menneskerettigheter, medisinsk etikk og forskning så vi avstår fra å gjøre noen irreversibel skade eller urett og å utsette dem for risiko, skade, smerte og traume uten individuelt vurdert medisinsk nødvendighet, behov eller nytte.