Andre organisasjoner

Her vil vi liste en rekke organisasjoner som engasjerer seg eller har erklært at de ønsker at alle barn skal få den samme retten til å bli voksne med kjønnsorganet sitt intakt og ubeskåret. Vi har ikke noe formelt samarbeid med noen av dem, og er ikke nødvendigvis enige med dem i ett og alt. Listen er noe basert på Intact Denmark sin oversikt over det samme, og er ikke uttømmende.

Norden

Europa ellers

Afrika

USA

Kanada

Australia

New Zealand

Jødiske organisasjoner, nettverk og ressurser

Muslimske organisasjoner, nettverk og ressurser