Styret

Intakt Norge har til formål å bidra til at alle mennesker får en grunnleggende rett til å bestemme over egen kropp. Vi har et spesielt fokus på omskjæring og annen medisinsk unødvendig kjønnskirurgi på barn som ikke er i stand til å gi et velinformert samtykke til slike kirurgiske inngrep.

Omskjæring og annen kjønnskirurgi har en rekke livslange konsekvenser og risikoer, inkludert livstruende risikoer, spesielt for de yngste barna. Berørte klagere står i økende grad frem med sine historier i håp om å verne andre barn mot å bli utsatt for det samme, og vi ønsker å styrke deres og barn sine stemmer og rettigheter. Intakt Norge ønsker en kjønnsnøytral aldersgrense på 18 år for omskjæring

Likeverdsprinsippene i universelle menneskerettigheter, barnekonvensjonen og føre-var- og først-ikke-gjøre-skade-prinsipper innen medisinsk etikk er utgangspunktet vårt.

Her finner du vedtektene til Intakt Norge.

Organisasjonsnummeret er 927 809 060.

Styret består av:

Kjersti Marie Grinde (leder)
Birte Bødtker (nestleder)
Morten Alexander Guldberg
Åshild Høisæth

Kontakt oss gjerne på kontakt@intaktnorge.no.