Redd Barna ber regjeringen undersøke om omskjæring av gutter bryter med menneskerettighetene

«Redd Barna ber regjeringen undersøke om omskjæring av gutter bryter med menneskerettighetene. Nå ber de om en barnerettslig utredning av spørsmålet.», melder Dagens Medisin.

Vi i Intakt Norge er svært glade for Redd Barna sitt initiativ, og håper at en barnerettslig konsekvensutredning vil gjøres grundig, og at berørte klagere og barns perspektiv vil komme tydelig frem og tas hensyn til.

Når det kommer til omskjæring kan vi kun være føre vare, ikke etter snare. Vi må være svært aktsomme i vurderinger med tanke på menneskerettighetsbrudd.