De fleste er blitt omskåret som barn

De fleste jenter, gutter, kvinner og menn som er omskåret, er blitt det som barn som verken kunne forstå grunnen til det, ønske seg det, velge det, samtykke til eller motsette seg det. Det er få voksne som selv har valgt rituell omskjæring.

Ulike grunnleggende rettigheter for jenter og gutter

Omskjæring av jenter og gutter blir av noen sett på som veldig ulikt, og det er vanlig at mange tenker på omskjæring av jenter og kvinner i form av den aller mest skadelige omskjæringsformen, mens man ofte er uvitende om at de fleste jenter blir skåret om i ulike grader av mindre skadelige måter. De norske lovene lov om forbud mot kjønnslemlestelse og lov om rituell omskjæring viser svært tydelig det.

Er det riktig? Ivaretar det likhet for loven? Er det rett at mennesker skal ha ulik rett til kroppen sin avhengig av kjønn og tilhørighet til en gruppe? Viser de ulike lovene og ordene som brukes i dem en god forståelse for anatomi, funksjoner, medisinsk etikk, risikoer og konsekvenser ved kirugi på kort og lang sikt? Kan det være at omskjæring av jenter ses på som noe rent «ondsinnet» motivert og at omskjæring av gutter bagatelliseres og romantiseres?

Ulike omskjæringsformer for jenter

Omskjæring av jenter kan innebære alt fra et nålestikk for å få frem en nærmest symbolsk dråpe blod, skraping av slimhinner i vagina, brenning, kniping eller knusing av vev, eller bortskjæring av en eller flere små eller større deler av det ytre kjønnet, som indre og/eller ytre kjønnslepper, klitorishetten og/eller ytre del av klitoris. Den aller mest skadelige metoden skjærer bort så og si alt som er mulig å skjære bort av ytre deler av kjønnsorganet, samt at man syr sammen skjedeinngangen utenom et lite hull hvor menstruasjonsblod kan komme ut. Dette er nok den mest kjente metoden, og det er unektelig en særdeles grov form for kjønnslemlestelse.

Det er ofte vanlig å tenke på kvinner som er utsatt for dette som «ødelagte for livet». Men hva tenker man på når man sier «ødelagt for livet»? Det er klart at alt som er skåret bort av kjønnsorganet er tapt for alltid, og at skadene er irreversible. Det er også klart at man skades, fysisk og ofte psykisk, og at man får ulike grader av plager, ubehag og smerter i hverdagen i ulike grader livet ut. Men det er viktig å for eksempel ikke tro at all evne til seksuell nytelse nødvendigvis blir tatt fra dem alle.

Safia Haase som er ferdigvandret fra Somalia til Norge ble utsatt for kjønnslemlestelse to ganger, men forteller om at hun får orgasme. Det meste av følsomme klitoris er et indre organ, og lyst kan vi nok si at kommer fra «hodet og/eller hjertet». Kvinner som er blitt alvorlig kjønnslemlestet får også gjerne barn, men det er klart at de er alvorlig skadet og endret for livet, og fødsler blir også ofte vanskeligere når mye vev er borte og det dannes ulike typer arrvev. Traumer er slett ikke til å kimse av heller.

Det er helt klart at omskjæring er skadelig og unødvendig, men det er også potensielt noe skadelig og unødvendig å erklære noen som «ødelagte for livet», samt å kun tenke stygt om de som har denne omskjæringspraksisen og som tror at de gjør noe som er godt for noe, noe godt for den de skjærer om. De var som regel ofre for det samme som barn, og tror på det de har blitt fortalt om omskjæringens positive sider. Det er veldig vanlig å ikke stille kritiske spørsmål til en sterk sosial norm i fellesskapet man er del av, og det er viktig at vi forstår det og ikke kommer i skade for å demonisere og dehumanisere noen.

Ulike omskjæringsformer for gutter

Mange tenker ofte at omskjæring av gutter er «noe annet» og ikke like alvorlig og skadelig som omskjæring av jenter. Men da tenker de ofte på den groveste omkjæringsformen jenter blir utsatt for, og sammenligner kun med den. Omskjæring av gutter finnes forøvrig også i grovere former. Stammen Mardudjara gjennomfører for eksempel forhudsamputasjon først, og spiser forhuden. Noen uker senere stikkes en pinne inn i urinrøret før de skjærer opp undersiden av guttenes penis, fra frenumum til skrotum. De skjærer helt inn til pinnen som fungerer som støtte i urinrøret. Etter dette urinerer de sittende resten av livet, da urinen kommer ut det splittede urinrøret. Heldigvis forlater mange i de yngre generasjoner praksisen. Noen aboriginere i Australia har også (hatt) lignende omskjæringspraksis.

Den vanligste formen for omskjæring av gutter er få skåret bort hele eller store deler av forhuden. Noen beholder følsomme freunlum, et lite bånd, ved omskjæring, andre ikke. Forhuden utgjør inntil halvparten av huden på penis, og er svært avansert da den er som et «erme» med ytre og indre struktur, der den indre har lubrikasjonsevne, slik også penishodet har når den er beskyttet av forhuden. Forhuden har svært mange følsomme nerveender og langerhanske celler. Frenulum sin oppgave er å trekke forhuden tilbake på plass, beskyttende over penishodet etter ereksjon. Vi har også en frenulum under tungen, som holder den på plass så den ikke ramler bak i halsen. Lær gjerne mer om penis anatomi og forhudens funksjoner her.

Og ikke minst, lytt til berørte klagere. De står frem med sterke historier om hvordan de lider av det hver dag i alle slags hverdagslige situasjoner, og de står frem for å verne andre mot omskjæring. Og ikke fornekt fatale utfall. Det er ikke få gutter som har mistet livet forårsaket av omskjæring.

Felles: Gode intensjoner

Motivasjonen til de som skjærer om sønner og døtre er god. De tror det er nødvendig, viktig eller godt for noe, på en eller flere måter. Grunner de oppgir er for eksempel at det er et nødvendig rituale innen deres religion eller kultur, og er avgjørende for identitet og tilhørighet til et fellesskap, at det er sunt, hygienisk, pent og/eller demper det som er ansett som usunn seksuallyst.

Vi anbefaler sterkt å lese bioetiker Brian David Earp sin kronikk «Boys and girls alike. An un-consenting child, an unnecessary, invasive surgery: is there any moral difference between male and female circumcision?». På norsk: Både gutter og jenter. Et barn som ikke samtykker, en unødvendig, invasiv kirurgi: er det noen moralsk forskjell mellom mannlig og kvinnelig omskjæring?

Ingen sier at de vil kjønnslemleste barnet sitt. De vil skjære det om i tro om at det er godt for dem på ett eller flere vis. Denne korte videoen viser dette godt:

Trend: medikalisering

Omskjæring av jenter foregår slett ikke bare utført at typiske «gamle koner» utstyrt med barberblad. I slike miljøer skjer omskjæring av gutter på samme måte, utført av menn. Ingen kjente fellesskap skjærer kun om jenter, men noen skjærer kun om gutter. Trenden i verden er at både gutter og jenter skjæres om tidligere, på mindre skadelige måter og i mer sterile og moderne omgivelser. Omskjæring generelt «medikaliseres«. I USA frikjente i 2018 en dommer to leger og seks voksne som bevist hadde skåret om to søstre.

Men selv om det finnes tilbud om omskjæring i sterile, moderne omgivelser med kvalifiserte leger, der risikoene for utilsiktede skader og komplikasjoner er reduserte, velger langtfra alle å ty til de tilbudene. I Sverige ble en mann dømt for å ha skåret om ni gutter med loddebolt. Intact Denmark har også politianmeldt to menn fra Sverige og Tyskland som ble avslørt med skjult kamera i dokumentaren «Omskæring bag lukkede døre», der begge ville skjære om gutter, den ene med loddebolt.

De omreisende omskjærerne fortalte at de har skåret om flere hundre danske gutter, vel vitende om at det de gjør er ulovlig i hele Europa. Det kan tenkes at de kan ha gjort dette mot gutter i Norge også. Hvem vet? Følger alle nordmenn den norske loven om rituell omskjæring? Er det ikke godt mulig å omgå den?

To danske sykehus tok i år 2020 til sammen imot 46 gutter som trengte akutt behandling etter omskjæringer som gikk helt galt. Det er nær en gutt per uke. Mørketallene for slikt er store. I alle land. Alle. Tall over dødsfall er nok mørke også, hevder spesielt en del amerikanere. Dødsårsaken som oppgis og føres statistikk på er nemlig ikke «omskjæring», som forårsaket det som ledet til døden, men for eksempel hjertestans, blødning, infeksjon, herpes eller anestesi eller feil satt lokalbedøvelse. I fjor døde en toåring i Australia forårsaket av anestesi. Lillebroren hans på syv måneder holdt på å blø ihjel, men ble reddet. Dette er to velkjente alvorlige risikoer av flere som vi aldri kan garantere at ikke vil inntreffe ved omskjæring, og de yngste er aller mest sårbare.

Ulik holdning til hva foreldre vil gjøre ved forbud

Frykt for at omskjæring av gutter vil skje likevel, og det under ringere forhold dersom en aldersgrense på 18 år innføres, oppgis ofte som grunn til å tillate omskjæring av gutter i alle aldre. Men virker lov om rituell omskjæring etter sin hensikt? Og hvorfor er ikke frykt for at omskjæring av jenter likevel vil skje under ringe forhold til tross for forbudet, til hinder for det forbudet?

Vi i Intakt Norge vet godt om at endringer innenfra miljøene med gammel omskjæringspraksis skjer, sakte, men sikkert, i mange land, selv om talspersoner for miljøene fremdeles ofte insisterer på at omskjæring må eller bør skje, og kan si slikt som at det blir umulig å leve i Norge dersom guttene i deres familie og fellesskap må få bli voksne med penis intakt og ubeskåret. Men det er virkelig ikke slik at noen vil lide eller trues av at gutter får rett til å bestemme over egen kropp og få beholde alle deler av den til de blir voksne og eventuelt kan ønske å endre noe på kroppen selv. Da er de modne til å kunne forstå alt omskjæring innebærer av konsekvenser og risikoer på kort og lang sikt. Som voksne kan de dessuten få omskjæringen utført langt tryggere, med mer kontroll på resultatet og mye bedre smertelindret enn de kan som babyer eller gutter.

Vi må imidlertid ikke ta for lett på omskjæring for myndige heller. Alex Hardy sin historie er et tragisk eksempel på det. Han fikk hele forhuden fjernet da han var plaget med fimose, trang forhud, men fikk det svært ille uten forhud, og valgte dessverre å ta sitt eget liv. Han etterlot seg et brev hvor han forteller om hvordan han hadde det, og ber innstendig om å verne andre mot omskjæring, noe hans mor virkelig står på for å formidle videre.

Å ta vare på så mye forhud som mulig må være et viktig mål ved behandling av fimose, og legen til Hardy gjorde ikke dette, noe leger fra omskjæringskultur nok ofte ikke ser verdien og vitkigheten av.

Føre vare og likeverdige mennesker

Små barn er våre mest sårbare og små minoriteter som er prisgitt oss voksne da de ikke kan tale sin egen sak. Prinsipper om likeverd, likhet for loven og at vi skal være føre vare og aktsomme så vi ikke volder noen skade selv når vi mener godt, står sterke i befolkningen. At noen barn basert på kjønn blir vernet mot omskjæring og andre ikke, bryter grovt med disse (livs)viktige rettesnorene. Identitet, familie og fellesskap bygger vi på kjærlighet, og kjærlighet har vi selv om en gammel omskjæringstradisjon forlates – eller utsettes – til myndige kan velge om de ønsker den utført på seg selv.

En norsk gutt har allerede mistet selve livet på grunn av omskjæring. Det kan skje en annen i dag.

Vi mener at vi beskytter alle best ved innføring av aldersgrense 18 år i tillegg til opplysning og dialog som fører til holdningsendring. Jødisk navne- og velkomstserermoni uten omskjæring kalles brit shalom, og blir stadig mer populært i andre land. Vi håper og tror brit shalom vil omfavnes og tilbys i Norge også.

Ingen vil lide eller trues av at alle barn får den samme retten til å eie kroppen sin og bestemme over den. Dette er også en styrking, ikke en svekkelse, av menneskeretten religionsfrihet.