Ulikt kjønn – ulik rett til egen kropp

Hvorfor har jenter og gutter så ulik rett til vern mot omskjæring?
Videoen er produsert av Visual Lab (www.visuallab.no).

I denne korte videoen belyses debatten om omskjæring og grunner til at barn har blitt gitt så grunnelggende ulike rettigheter til egen kropp basert på kjønn.

Angående urinveisinfeksjoner, så får jenter og kvinner infeksjon i urinveiene mye hyppigere enn gutter og menn. Forhuden verner kroppsåpningen til penis mot inntrengning av bakterier. Ved omskjæring høynes dessuten risikoen for langt mer alvorlige infeksjoner enn urinveisinfeksjoner, samt andre alvorlige skader og komplikasjoner. Uansett kjønn kureres urinveisinfeksjoner vanligvis lett med antibiotika.

Noen hevder også at menn uten forhud er mindre utsatt for smittsomme kjønnssykdommer, inkludert HIV. Denne påstanden er basert på et lite og sterkt kritisert studie, men nær 20 millioner afrikanske gutter og menn har blitt omskåret basert på det.

Dette skjer selv om de som står for omskjæringen må fortelle de som får skåret bort forhuden at de likevel må praktisere sikker sex og bruke kondom på akkurat samme måte som intakte må for å beskytte seg selv og seksualpartnerne sine.

Bioetiker Brian D. Earp er en av de som belyser dette godt og slår alarm om at omskjæring mot HIV antagelig virker mot sin hensikt. Dette varsler også berørte afrikanske klagere om i nær hundre innsamlede vitnemål utført av The VMMC Experience Project. Earp og media belyser dette på Twitter også.

Livsvarige kroppsmodifikasjoner med betydelige risikoer og konsekvenser bør forbeholdes velinformerte voksne som selvstendig ønsker det utført på seg selv. Ulikt kjønn må ikke gi ulik rett til å bestemme over egen kropp.

Alvorlige tiltak som amputasjon av deler av barn og voksnes kjønnsorgan som ledd i en innsats mot alvorlig HIV- og AIDS-epidemi må også bevise at de er effektive og formålstjenlige. Det finnes ulike studier eller evalueringer med sprikende konklusjoner, også de som tyder på at omskjæring mot HIV ikke har effekt eller at det kan virke mot sin hensikt. Kondomer er enkle i bruk, rimelige, og er mindre nedsettende for sensitivitet ved seksuell aktivitet enn omskjæring er. Kondomer trengs også for omskårne menn for å ha sikker sex. Myter om at omskårne ikke trenger å bruke kondom er farlige. Det er også farlig å svekke den generelle tilliten til vitenskap og ulike (livs)viktige folkehelsetiltak.

Dessuten finnes medisiner som PEP og PrEP som forhindrer overføring av hivviruset. PEP kan tas etter at man har vært i en risikosituasjon og PrEP tas på forhånd, før en risikosituasjon, for å forebygge en eventuell infeksjon. Det er slikt som er effektivt mot HIV, og det er slikt og effektive, enkle tiltak som kondomer vi må bruke knappe helseressurser på. Ikke fjerning av gutter og menns forhud. Jenter og kvinner har også tørre, ytre og fuktige, indre hudstrukturer og hudfolder, slik gutter og menns forhud har. Riktig bruk av kondomer beskytter alle uansett kjønn mot smittsomme kjønnssykdommer, samt uønsket graviditet.

Denne berørte klageren og hennes yngste sønn, samt to eldre barn sin historie og situasjon viser godt hvor fortvilt galt omskjæring som ledd i kampen mot HIV har slått ut. Hun er prostituert og har stadig mannlige kunder som har blitt omskåret i den tro at de da blir beskyttet mot HIV. De vil ikke bruke kondom, noe hun forteller at intakte menn vil. Kondomer setter ned følsomhet noe, men ikke så mye som omskjæring gjør. Har man lav følsomhet etter omskjæring, og man har latt seg skjære om for å bli beskyttet mot HIV, så blir det klart mindre attraktivt å også bruke noe følsomhetsnedsettende kondom. Moren og yngstesønnen er smittet av HIV, og hun lever fremdeles av prostitusjon og smitter antagelig flere andre menn og deres andre seksualpartnere og eventuelle fremtidige barn de bærer fram.

Det meldes fra berørte klagere og media om at omskjæring mot HIV både virker mot sin hensikt, og at flere har både mistet livet eller blitt alvorlig og livsvarig skadet av omskjæringskampanjen. De som står bak kampanjen har i senere tid av den grunn gått bort fra å skjære om gutter under 15 år.